Златни пясъци

Намира се на 17 км. от Варна, в полите на едноименния Природен парк, явяващ се защитена от закона територия.