Национална художествена галерия

Националната художествена галерия се намира се в София и се помещава в сградата на бившия царски дворец (обявен за паметник на културата през 1978г.) заедно с Националния етнографски музей. Началото на колекцията е положено през 1892 година, а през 1948г. с решение на Министерски съвет НМБИИ (Национална художествена галерия) се обособява като самостоятелна институция. Към галерията функционират филиали като къщите музеи на скулптора Иван Лазаров и художниците Никола Танев и Вера Недкова, както и криптата при храм-паметника „Св. Александър Невски”.

Във фонда си, Националната художествена галерия съхранява над 50 000 художествени творби от живопис, скулптура и графика на видни представители на българското изобразително изкуство, като над 3000 от тях за изложени. Галерията предлага няколко постоянни експозиции - на втория етаж в сградата на двореца са изложени около 150 творби, представящи историята на българската живопис от Възраждането до 1960-те години, а на третия се намира постоянната скулптурна експозиция. Експозиция за православно изкуство е разположена в криптата на храм-паметника “Св. Александър Невски”.

Една от залите е посветена на творчеството на тримата големи майстори на класическата живопис от 30-те години на 20-ти век - Дечко Узунов, Илия Петров и Ненко Балкански). „Българските импресионисти” са представени от Никола Петров, Йордан Кювлиев, Цено Тодоров, Борис Митов и др. Съхраняват се и платна на портретистите Елена Карамихайлова и Никола Маринов. Галерията разполага и с шедьоврите на най-големите български майстори – Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Сирак Скитник, Николай Райнов и много други, както и произведения на чужди автори, творили в България - чехите Иван Мърквичка, Ярослав Вешин и др.

Залите на галерията периодично годишно посрещат около десет експозиции, посветени на големи български художници и основни проблеми на новото и съвременното изкуство. В тях се организират и други публични и частни мероприятия: концерти, семинари, коктейли. Националната художествена галерия притежава библиотека с над 6500 издания, тематично свързани с историята на изкуството, творчеството на различни художници и с художествения живот в България, които служат предимно за експозиционната и научноизследователската работа на сътрудниците й.