Аркутино

Плаж Аркутино се намира между курортните комплекси Дюни и Приморско. Плажът е част от резерват Ропотамо. Характерно за плаж Аркутино е широката плажна ивица, където расте пясъчна лилия.

Наблизо се намира блатото Аркутино, известно още като Мечешкото блато. Блатото Аркутино Представлява блато-лагуна, дълбоко средно 0.5 метра, с тинесто дъно и сладка вода. По-голямата част от площта на блатото е покрита с гъста водна и блатна растителност, представена от различни видове водна леща, блатно кокиче, ежова главица, ръждавец. Тук се намира едно от най-богатите находища на бяла и жълта водна роза. Крайбрежните райони са покрити от тръстика. Блатото обитава рядка риба- джудже гамбузия. Аркутино е основната междинна спирка на птиците по прелетния път Виа Понтика.

От залива и плажа се разкрива прекрасна гледка към остров Свети Тома – едно от местата в България, където се срещат диворастящи кактуси от род Opuntia.