Черноморец

Черноморец се отличава с мек и влажен климат, мека зима, късна пролет и приятно топло лято.

Посетителите на града, интересуващи се от култура и история, могат да посетят:

1. Музей "Свети Никола".

2. Храм "Свети Никола".

3. Ранновизантийска крепост "Акра".

4. Антично тържище (емпорион) при залив Вромос.

5. Ранновизантийска крепост при полуостров "Хрисосотира ".

6. Бункери от Втора Световна война на полуостров "Свети Никола".

7. Камбанария (Старата звънарница).