Нос Свети Атанас

При археолгочиески проучвания на нос Св. Атанас е открита късноантична (ранновизантийска) крепост, която е била част от голямата военно -отбранителна система, изградена при византийските императори Анастасий I и Юстиниан I. Обхващала е площ от около 38-40 декара.