Архитектурно-исторически резерват „Старият Пловдив“

Старинен Пловдив е разположен върху три от шестте хълма на града - Небеттепе, Джамбазтепе и Таксимтепе. Наслагвани столетия наред културни пластове определят днешния облик на Стария град. През 1956г. Старият град е обявен за архитектурно-исторически резерват. В него може да се проследи цялото развитие на възрожденската жилищна архитектура след 19-ти век. През 1979г. Старият Пловдив получава европейски златен медал за опазване на паметниците от миналото.

Тракийското име на днешния Пловдив е Евмолпия. Укрепеният тракийски град възниква на Небет тепе през желязната епоха и се утвърждава като център на културните и политически процеси в Тракия. Там са открити основи на сгради, царски дворец и култов център. Археологическите проучвания разкриват останки от някогашните бляскави обществени сгради: огромен форум, впечатляващ стадион, красив амфитеатър, внушителни крепостни стени, езически храмове, терми, акведукти, аристократични домове.