Царевец

Хълма Царевец е бил обитаван още през каменно- медната епоха (4200 г. пр.н.е.).

През къснобронзовата (13- 10 в.пр.н.е. и желязната епохи (10 - 1 в.пр.н.е.) на това място възниква и се развива значително по площ тракийско селище.

От 4в. до 7в. на хълма е изградена и съществувала цитаделата на големия късноримски и ранновизантийски град Зикидева.

През 7 век градът е унищожен при аваро- славянските нашествия.

През 10 век върху развалините на крепостта е създадено малко българско селище.

От края на 12 век до края на 14 век, на хълма се издига цитаделата на Търновград с мощни крепостни стени, порти и кули, охранявали столицата на Второто българско царство. Тук се изградени дворецът на българските царе и резиденцията на българските патриарси. Крепостта била гъсто застроена със стотици жилищни сгради, над 20 църкви и манастири.