Кабиле

Градът се описва като като хорион, т.е. укрепен град. Разположен е на плато, увенчано със скалист акропол, който е и светилище-обсерватория. Селището е възникнало около светилището в края на 2хил. пр. Хр. Платото е разположено на завоя на [р. Тунджа] на юг към [Едирне] (днешна Турция). Откритата керамика от 10ти – 6-ти век пр. Хр. доказва, че селището е съществувало и през ранножелязната епоха. През всички времена Кабиле е възлов пункт на пътя от Енез при устието на Марица към Стара планина и долното течение на р. Дунав. Това местоположение предопределя съдбата на селището векове наред. Археологическият материал показва, че през 5-ти – 4-ти век пр. Хр. градът е поддържал важни търговски връзки с елинските градове по Егейското и Черноморското крайбрежие.

Градът е превзет от Филип ІІ през 342-341г. пр. Хр. и в него е настанен военен гарнизон. През елинизма градът е изграден по архитектурните принципи на епохата с добре оформена агора, а от открит надпис в гр. Севтополис, столицата на одриския владетел Севт ІІІ, се разбира, че в Кабиле е имало храм на Артемида и светилище на Аполон. В края на 4-ти – началото на 3-ти век пр. Хр., Кабиле е столица на одриския парадинаст Спарток, споменат в надписа от Севтополис. Той е известен и от собствени монети, сечени през първата четвърт на 3-ти век пр. Хр. По време на келтското нашествие царската власт в Кабиле е заменена с градско управление. През периода 3-ти – 2-ри век градът е голям икономически и търговски център, който поддържа връзки с Мала Азия и с градовете от крайбрежията.

Градът е превзет и разрушен от Марк Теренций Варон Лукул през 72г. пр. Хр. През 1-ви век градът е седалище на две римски кохорти и постепенно запада, но през 2-ри – 3-ти век се превръща в най-важния военен римски лагер в провинция Тракия. Това е и времето, когато Кабиле процъфтява като кръстопътен център. Християнството прониква в града още през 4-ти век Открита е монументална трикорабна базилика с мозаечни подове, преустроена през 5-ти век, както и по-малка базилика в очертанията на военния лагер с баптистерий. Кабиле е разрушен от аварите през 583г. През Средновековието на територията на незначителното вече селище живее малобройно население.

Дългогодишните археологически проучвания на акропола на античния град Кабиле, разположен на източната скалиста част на възвишението “Зайчи връх” разкриват, че основните му съоръжения са концентрирани около скално-изсечен паметник в основната скала. Паметникът по всяка вероятност е много по-древен от античното селище, превърнато днес в музей на открито. Много автори са писали за ролята на акропола като свещено място и връзките между него и намиращият се в подножието му град. В скалата са изсечени улеи и ниши, вероятно свързани с религиозен ритуал