Връх Мусала

Мусала е разположен в източния (Мусаленски дял) на планината [Рила], който е със силно изразен алпийски релеф, в национален парк Рила, недалеч от курорта [Боровец] и на около 80км. от [София]. Височината му е 2925м., измерено от равнището на пристанище Варна, което поставя Рила на шесто място в Европа след Кавказ, Алпите, Сиера Невада, Пиринеите и Етна. Следващите по височина върхове след Мусала са Малка Мусала (2902м.) и Иречек (2852м.).

Изграден е от палеозойски гранит, прорязан с гранитпорфирни жили. Средните му годишни температури са -2.9 градуса по Целзий (средна февруарска – -12.0оС, средна августувска – 5.4, абсолютна минимална тем. – -31.2, абсолютна максимална темп. – 18.7). Средно 8 месеца от годината Мусала е покрит със сняг. Преобладават северозападни ветрове. Почвите са планинско-ливадни, растителността – главно алпийска. В южната част на масива му има хубави планински пасища (“чалове”). Забележително е разнообразието на флората, включващо някои интересни дървесни видове.

Името на върха най-вероятно идва от Мус Аллах, “планината на Аллах”, наречена по този начин по времето, когато България е била под Османска власт. През периода 1949-1962г. върхът се е казвал Сталин, на името на Йосиф Сталин. Първите писмени сведения за изкачването на този връх датират от времето на Филип – бащата на Александър Велики. Най-лесният път за изкачване представлява права пътека от курорта [Боровец], 10км. в южна посока. Има кабинков лифт, който води до местността [Ястребец] на височина 2369м. По маршрута от [хижа”Мусала”] към върха, на около 200м. под него се намира [заслон “Леденото езеро”] (на височина 2709м.) Заслонът се намира до едноименното езеро.