Национален музей “Христо Ботев”

360° Виртуална разходка

В родния град на големия български революционер и поет, в Ботевата градска градина, на мястото на последната къща на семейство Ботеви, са разположени къща-музей, изложбена зала, паметник на Христо Ботев, издигнат през 1930 година и паметник на Иванка Ботева – майката на поета. Композицията е обявена за паметник на културата от национално значение.

Във фондовете се съхраняват повече от 5 000 музейни експонати. Музеят съхранява личните принадлежности, документи, публикации, предмети на изкуството и други вещи от живота на поета. Изложени са единствените запазени лични вещи на Христо Ботев – джобният му часовник, писалищни принадлежности, месингово хаванче с името на съпругата му Венета и кърпа с монограм на дъщеря му Иванка. Семейство Рашеви даряват на музея снимки, писма, бележки и книги с произведения на Ботев.

Основен елемент в комплекса е къщата, в която е живял най-дълго Ботев. Той не е роден в нея, но я нарича „роден дом”, защото там прекарва детството си. В тази къща се завръща след учението си в Одеса и учителстването в Задунаевка. В нея получава и броя от Славейковия вестник „Гайда”, в който е публикувано първото му стихотворение „Майце си”. Къщата е разрушена при опожаряването на града през 1877 г. По инициатива на калоферското гражданство и родолюбиви българи от цялата страна е възстановена по спомени на Ботевия брат о.з. Кирил Ботев и по-стари калоферци.