Нос Калиакра

360° Виртуална разходка

Най- ранните поселения на нос Калиакра датират от 4 век пр.н.е., когато областта е била населявана от тракийското племе тиризи.