Косово

Село Косово е запазило типичната възрожденска родопска архитектура. В него има 63 паметника на културата, от които 5 са с национално значение.