Връх Кулата – параклис Свети Георги над село Устина

360° Виртуална разходка

Връх Кулата представлява впечатляваща монолитна скала, на 20 мин над параклиса Св. Георги и на 60 мин пеша от село Устина. Върхът може да се изкачи само от полегатата южна страна – северната страна е отвесна дълбока пропаст. На върха има положен кръст.

Параклисът “Св. Георги” е разположен на 420 м надморска височина и отстои на 30 минути от село Устина и минаващата до него р. Въча.

От параклиса и върха се откриват красиви гледки към тракийското поле, а на юг – пределите на Върховръшкия дял, който е част от родопския дял Чернатица.

От връх Кулата се вижда местността „Калето“, където се намира и едноименната пещера. Предания разказват, че в миналото бездетни жени успели да преминат отвора, се сдобивали с рожба.

Село Устина е разположено в полите на северните Родопи, близо до римския път, свързващ древния Филипопол и Беломорието и е наследник на тракийското селище Бесапара.