Язовир Искър

Искър е язовир на едноименната река в България. Използва се за водоснабдяване на София, както и за производство на електроенергия.
В началото на 1948 г. започва работата по проектите за хидровъзел “Искър” в новосъздадения Енергохидропроект. Подготвителните работи започват през 1949 г., основното строителство – в края на 1950 г., а на 6 септември 1954 г. хидровъзелът е официално открит. За времето си той е най-голямото техническо съоръжение в България.
В язовира живеят различни видове риба като сом, щука, пъстърва, шаран, костур и др.