Меджиди табия

Турският форт "Абдул Меджиди" (Меджиди табия) се намира южно от град Силистра, точно под телевизионната кула. Той е най-запазеният от шестте укрепителни пункта на отбранителната система на Османската империя. Нейното построяване е наложено от необходимостта за допълнително укрепяване на крайдунавските градове, когато реката се утвърждава като естествена граница на Османската имперея. Идеята за построяването на тази система от военни укрепления е дело на известния немски военен инжинер Хелмут фон Молтке, посетил града през 1837г.

Крепостта е градена през периода 1841-1853г. По време на строежа, през 1847г. крепостта е посетена от султан Абдул Меджиди, който проявил голям интерес към нея. По този повод тя е наречена на негово име - Меджиди табия. Крепостната стена има формата на неправилен петоъгълник и достига на височина до 8 метра. Около нея имало ров, пълен с вода Към една от стените е прикрепена цитадела с полукръгла форма (казармените помещения). В полукръг около нея е издигнат земен насип с оформени гнезда за оръдията. Дворът е отлично запазен, изкуствено изградените хълмчета са възпирани от дървени плетове.

В бившите спални – огромно помещение – низ от множество сводести ниши, сега умело използвани за илюстрация на различни исторически епохи или събития, е изложена експозиция на оръжия. Тя съдържа оръжия от 12-ти до 20-ти век, много и разнообразни по вид – ножове, пушки, пищови, револвери, пистолети, картечници, оръдия, събрани старателно и грижливо съхранени. В последната ниша се пазят униформи на различните родове войски, както и станалите излишни, бюстове на Георги Димитров и Ленин.

Уникалното при крепостта са високите стени и подземните тунели, които стигат от хълма до ключови места в другият край на града. Таен проход, дълъг 5-6км. води до центъра на Силистра.