Връх Мусала

Мусала е разположен в източния (Мусаленски дял) на планината Рила, който е със силно изразен алпийски релеф, в национален парк Рила, недалеч от курорта Боровец и на около 80км. от София. Височината му е 2925м., измерено от равнището на пристанище Варна, което поставя Рила на шесто място в Европа след Кавказ, Алпите, Сиера Невада, Пиринеите и Етна. Следващите по височина върхове след Мусала са Малка Мусала (2902м.) и Иречек (2852м.).

Изграден е от палеозойски гранит, прорязан с гранитпорфирни жили. Средните му годишни температури са -2.9 градуса по Целзий (средна февруарска - -12.0оС, средна августувска - 5.4, абсолютна минимална тем. - -31.2, абсолютна максимална темп. - 18.7). Средно 8 месеца от годината Мусала е покрит със сняг. Преобладават северозападни ветрове. Почвите са планинско-ливадни, растителността - главно алпийска. В южната част на масива му има хубави планински пасища ("чалове"). Забележително е разнообразието на флората, включващо някои интересни дървесни видове.

Името на върха най-вероятно идва от Мус Аллах, "планината на Аллах", наречена по този начин по времето, когато България е била под Османска власт. През периода 1949-1962г. върхът се е казвал Сталин, на името на Йосиф Сталин. Първите писмени сведения за изкачването на този връх датират от времето на Филип – бащата на Александър Велики. Най-лесният път за изкачване представлява права пътека от курорта Боровец, 10км. в южна посока. Има кабинков лифт, който води до местността Ястребец на височина 2369м. По маршрута от хижа"Мусала" към върха, на около 200м. под него се намира заслон "Леденото езеро" (на височина 2709м.) Заслонът се намира до едноименното езеро.