Национален музей-параход "Радецки"

Музеят събира, обработва и популяризира исторически сведения и документи, свързани с формирането на Ботевата чета, десанта й на козлодуйския бряг, героичния й подвиг, признателността на българския народ към безсмъртното й дело и възстановяването на легендарния параход "Радецки". Музеят се грижи за съхраняването на националната светиня и за цялостното състояние на мемориалния комплекс "Козлодуйски бряг". Неговият статут е национален и под негова опека са на първо място кораба – музей "Радецки", а също и картинната галерия създадена в предходните години (1989-1990).

Австрийският „Радецки” е построен през 1851г. в завода „Обуда” – Будапеща, намиращ се в рамките на тогавашната Австро-Унгария. Носи името на фелдмаршал Йозеф Венцеслав Радецки (1766-1858 г.), словак по произход, чийто бюст и до днес е на носа на кораба. През 1918 г. „Радецки” е бракуван, а през 1924г. разрушен от австрийското параходно дружество. През 1925 г. капитанът на кораба, Дагоберт Енглендер, изпраща в България съхранените от него реликви от парахода: флага, печата, оригиналното позволително, копие от доклад, подробно изложение за всичко видяно, копие от писмото на Ботев на френски език до капитана и пътниците, две дъски от борда на „Радецки” (едната - от мястото, където е стоял Ботев, принуждавайки капитана да му повери парахода, за да слезе на българския бряг с четата).

С помощта на тези реликви и с подкрепата на 1 200 000 български деца, които събират средствата за построяването му, корабът „Радецки” е възстановен в чест на 90-годишнината от гибелта на Христо Ботев. Кабините на капитана и на екипажа са възстановени по подобие на оригиналния „Радецки”. Възстановеният параход е пуснат на вода на 28 май 1966 г. и на 30 май акостира на Козлодуйския бряг. През 1966 г. е обновена и музейната експозиция. Експозицията и до днес се съхранява в салон първа класа на кораба, а нейната пикова част е изнесена на масата, където Ботев пише своето велико писмо. Там се съхраняват още мастилницата и перодръжката на капитана, управлявал кораба в нощта на неговото завземане от четниците.