Историко-археологически резерват "Сборяново"

Неповторимият историко-археологически резерват "Сборяново" се намира в Североизточна България, на 11км. от гр. Исперих. Разположен е между селата Малък Поровец и Свещари, в каньона на р. Крапинец и по хълмовете около него. Местността е изпълнена с множество карстови форми – пещери и извори, обградени от красиви скали и е едно от малкото места в България, където растат унгарски карамфил, кримско омразниче, ръждив напръстник, австралийски конски босилек. Резерватът се е превърнал и в убежище на животни и птици.

Първите следи от човешки живот са от края на новокаменната и началото на каменно-медната епоха. През ранножелязната епоха районът е населяван от траките гети и е превърнат от тях в политически, културен и религиозен център (издигането му започва през 9-ти век пр.Хр. и достига най-висока точка през елинистическата епоха, 4-ти - 3-ти век пр.Хр.). В Античността мястото и разположеното в него едноименно селище, споменато от Птоломей, се наричат Даусава, което в превод означава Градът на вълците.

На територията на комплекса се намира Стомогилието (Стохълмието), включващо култов център, могилни некрополи, каменни гробници и древни светилища. Най-значимите обекти са останките от древния тракийски град Хелис, тракийското светилище на "Камен рид", Свещарската царска гробница - обявена от ЮНЕСКО за обект на световното културно - историческо наследство, Мюсюлманското светилище Демир баба теке, почитано много от алевиите, както и Историческият музей в град Исперих.

Гробницата е разкрита през 1982г. при археологически разкопки в подножието на Гинина могила. Изградена е от големи варовикови блокове и е покрита с голяма земна могила. Състои от дромос (коридор) и 3 помещения - камери, като всяко от тях е покрито с отделен свод. Притежава забележителна художествена и архитектурна украса, за която се твърди, че подобна досега не е открита по тракийските земи. На около 3км. югозападно от гробницата е разположено алианското (къзълбашко) теке Демир Баба. То е култов паметник, почитан едновременно от християни и мюсюлмани. Историческият музей в Исперих е създаден като филиал на Окръжен исторически музей - Разград през 1978г., а като автономен музей съществува от 1984г. Разполага със зала за постоянни експозиции, зала за временни експозиции, етнографска къща, действаща вятърна мелница.