Томбул джамия

Строежът на джамията започва по настояване на местния турски владетел Шериф Халил паша пез 1740г. и завършва четири години по-късно. За изграждането са използвани колоните от двореца в Плиска. Първоначално сградата се е издигала в центъра на Шумен, но с разрастването на града, тя е останала в югозападната част на града. Името на ислямския храм е Шериф Халил паша, но заради тумбестата форма на купола, става известна като Томбул джамия.

Комплексът на мюсюлманския храм е разположен на площ от 1730 декара. Джамията се състои от основна сграда (молитвена зала), двор, медресе (висше духовно училище) и пансион към медресето. Всичките части на комплекса са включени в обща композиция и са свързани с вътрешни дворове. Отгоре се издига високо 40м. минаре. Деветдесет и девет стъпала водят до красиво шерефе (балкона в горната част, от който ходжата призовава населението за молитва). В молитвената зала се влиза през открито предверие с високи аркади в мавритански стил. То се поддържа от четири масивни мраморни колони. В предверието има пет купола.

Молитвената зала е във формата на квадрат, в средната си част преминава в кръг, който завършва с купол. Украсена е с растителни и геометрични фигури и изписана със сури от Корана на арабски език и слова на пророка (хадиси). Молитвената зала се осветява от четири пояса прозоречни отвори, като горните три пояса са с цветни витражи. Тя притежава великолепна акустика, която се получава от многобройните глинени гърнета, вградени в купола и стените. Балконът в залата е молитвено място за жените.

Височината на джамията е 25м. до връхната точка на купола. Дворът на джамията е аркаден, обграден от дванадесет стаи, където живеели студентите. В двора на джамията има голяма шадраван за ритуално измиване на поклонниците. Водата на шадравана се смята за свещена. В сградата на Томбул джамия е имало и библиотека с 5000 тома религиозна литература, които по-късно са преместени в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София.