Зоологическа градина

Зоопаркът е основан през 1888г. от княз Фердинанд, като в началото е била разположена до бившия царски дворец. Първото животно в нея е било черен картал (Aegypius monachus), а През 1892г. в зоопарка били докарани първите два лъва. Цар Фердинанд е проявявал голям интерес към сбирки от диви животни, особено силно подчертан към птиците. Поради това в специален павилион в дворцовия парк са били пуснати и колхидски фазани. За кратко време към колекцията е бил прибавен и елен. През годините зоопаркът бързо получава популярност и се превръща в място за отдих, развлечение и знание, с прочути в цял свят специалисти и с развъждане на ценни и редки животни.

Периодът 1893 - 1895г. е характерен за историята на зоологическата градина с това, че се хвърлят доста усилия за изграждане на нови клетки, както и за обогатяване на сбирката на градината с нови видове птици и бозайници. По това време (1894г.) била построена в задната част на терена каменната сграда с три помещения. В тях били настанени кафяви мечки. Поради това, че тази постройка била доста солидна, в нея били пуснати по-късно бели мечки. През същата година била изградена дълга волиера за различни видове фазани, както и първият басейн в зоопарка. През 1895г. е монтирана висока куполообразна волиера за орлите, като веднага след завършването й в нея са пуснати брадати лешояди.

Зоопаркът е разделен на няколко сектора - тревопасни, примати, хищници, птици, аквариум, терариум. Сектор „Тревопасни” обединява 20 вида животни - носорог, 2 хипопотама, слоницата Артайда - емблема на зоопарка, зебри, благородни елени, елени лопатари (Dama dama), муфлони, диви свине, огърличести пекари, бизони, топлолюбиви ватуси, антилопи адакс, двойка двугърби камили, кафяви личита - типичен представител на американската фауна и гривести козирози. В сектор „Птици” живеят около 560 птици от 60 вида. Те могат да бъдат видени от посетителите в клетките им в сградата на фазанерията, в езерото за водоплаващи птици и в голямата волиера за хищни птици

Сектор „Примати” се помещава в два павилиона - един за по-дребните и един за по-едрите видове. В него могат да се видят 12 вида маймуни - най-голяма е групата на мантиестите павиани. В съседната клетка са Хануманските лангури. Най-голяма атракция за посетителите предлага групата на лапундерите. Други ценни видове са котешкият лемур дрила, жълтият бабуин, мармозетка на Жофроа, обикновена мармозетка, макак (Macaca) и други. В сектор „Хищници” има 3 подсектора - „Големи котки”, „Мечки” и „Малки хищници”. Терариумът в зоопарка в София приютява влечуги, земноводни и гризачи. В него има 12 вида змии, 3 вида жаби, 3 вида варани и гущери. Аквариумът е един от най-атрактивните сектори. В него могат да бъдат видени над 80 вида риби.

Съвременните тенденции за развитие на зоопарковете обособяват четири основни направления на принос в опазването на застрашената природа и биологичното разнообразие. Съвременните тенденции за развитие на зоопарковете обособяват четири основни направления на принос в опазването на застрашената природа и биологичното разнообразие. Наред с развлекателната им функция предоставяща отдих на посетителите сред същества от дивата природа, зоопарковете се превръщат в центрове за отглеждане и развъждане на застрашени животински видове Зоологическа градина - София се занимава с природозащитна дейност като участва активно в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени видове.